Keurmerk behaald

Keurmerk behaald

keurmerk veilig en schoon.jpg

In januari 2022 heeft bij Aquacentrum Malkander de keuring op basis van het Keurmerk Veilig & Schoon, normversie 2021, plaatsgevonden. Na een aantal aanpassingen is vastgesteld dat Aquacentrum Malkander in voldoende mate voldoet aan de gestelde eisen! De medewerkers van Aquacentrum Malkander zien hun inspanningen bevestigd, maar we blijven ons inzetten voor het behoud en verbetering van het huidige kwaliteitsniveau. Met het keurmerk hoort Aquacentrum Malkander tot de meest veilige en hygiënische zwembaden van Nederland.