Gedragscode zwembranche

Bij Aquacentrum Malkander streven we ernaar om onze bezoekers een veilige omgeving te bieden. Zodat iedere bezoeker veilig en met plezier kan zwemmen, sporten en recreëren. Grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag wordt in en om ons zwembad niet getolereerd. Wij vinden het belangrijk dat dit gedrag wordt voorkomen en bestreden. Meld grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag bij ons.

Door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) is er een Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. Onze zwemschool is licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Ouders/verzorgers kunnen hierdoor kosteloos melding maken van grensoverschijdend en/of ongewenst gedrag bij het Centrum Veilige Sport Nederland, onderdeel van het NOC*NSF